Contact us

Zeropark is a property of:

Codewise Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością Sp. k.


ul. Lubicz 17G
31-503 Krakow
Poland

Court reg. no. 0000402705
EU VAT ID: PL5213623147